Highlight code

Voorbeeld

Plaats onderstaande code onder de programmacode van een tabblad in Excel en pas ‘Begin’ en ‘Einde’ aan.
 
 

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

'Waardes in het geheugen aanmaken
Dim Begin As String
Dim Einde As String
Dim EersteKolom As String
Dim EersteRij As String
Dim Kleur As String

'Startwaarde waarin de macro werkt
Begin = "C3"

'Eindwaarde waarin de macro werkt
Einde = "Y32"

'Kleur hightlight (37 = lichtblauw)
Kleur = 37

'Rij kleuren vanaf kolom x, waarde wordt uit Begin gehaald
EersteKolom = Left(Begin, 1)

'Kolom kleuren vanaf rij x, waarde wordt uit Begin gehaald
EersteRij = Right(Begin, 1)

'Kijken of de actieve selectie binnen het bereik valt
If Intersect(ActiveCell, Range(Begin, Einde)) Is Nothing Then

Else

'Achtergrond legen/kleuren. Wit = 2, leeg = 0
Range(Begin, Einde).Interior.ColorIndex = 0

'Hightlight toepassen
Range(ActiveCell, Cells(ActiveCell.Row, EersteKolom)).Interior.ColorIndex = Kleur
Range(ActiveCell, Cells(EersteRij, ActiveCell.Column)).Interior.ColorIndex = Kleur

End If

End Sub