Select Case functie

De waarde in cel A1 wordt vergeleken met de opties. Afhankelijk van de uitkomst wordt er een tekst in cell A2 weergegeven.
 

Dim Nummer As Integer
Nummer = Range("A1").Value

Select Case Nummer

Case 1 To 5
Range("A2").Value = "1 tot 5"
Case 6, 7, 8
Range("A2").Value = "6, 7 of 8"
Case 9 To 10
Range("A2").Value = "9 of 10"
Case Else
Range("A1").Value = "Sorry, geen resultaat"

End Select